หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. จนท.รับประกันภัย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- พิจารณารับประกันภัยงานใหม่ งานต่ออายุ งานสลักหลัง
- กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภ
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. จนท.สินไหม (Motor / Non-Motor)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รับแจ้งเหตุความสูญเสีย ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนต
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. จนท.รับแจ้งอุบัติเหตุ (สามารถทำงานเป็นกะได้)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางโทรศัพท์
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุเพื่อออกสำรวจภัย
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. จนท.สำรวจอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกัน คู่กรณี การบาดเจ็บชีวิตและร่างกาย
- ร
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามชิ้นงาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. จนท.การตลาด

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดตามแผนที่วางไว้เพื่อดูแล รักษาแหล่งงานกลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. จนท.สนับสนุนธุรกิจ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนงานทางด้านการตลาด งานนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนงานบริการก่อนและหลังการขาย วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. จนท.บริการข้อมูลลูกค้าและอนุรักษ์กรมธรรม์ (Call Center)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ให้บริการข้อมูล อนุรักษ์กรมธรรม์ รับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ลูกค วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. จนท.ตรวจสอบคุณภาพบริการและสนับสนุนศูนย์บริการ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประเมินผลการรับสายเจ้าหน้าที่ Call Center
- พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ การรับสายของเจ้าหน้าท
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. จนท.ธุรการทั่วไป

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ปฏิบัติงานบริการด้านเอกสาร และการประสานงานทั่วไป วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Senior System Analyst

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•Review, revise, and support for transforming business requirement into technical specification and วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. SQL Senior Programmer

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•Develop application and ad-hoc query using Oracle PL/SQL ,
•Review , analyze and modify existing P
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Senior .NET Programmer

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•Manage technical solutionsworking with Analystto responsible for enterprise application and report วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับ-ส่งเอกสารของบริษัท วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ทรัพยากรบุคคล (HRIS)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Qualifications

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
สาขาวิชา: บริหารงานทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
- จัดทำตารางนัดหมาย รายงานการประชุม และเอกส
วันที่ 2 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี